Игри

Информация за страница Издателства

   Преди да достигнат до своите читатели, всички книги задължително минават през поне две големи институции, каквито несъмнено са печатниците и последвалите ги издателства. Именно последните се ангажират с разпространението на дадено четиво, но за да се случи това, то трябва да се стори на ръководителите достатъчно интересно и в състояние да им носи продажби от тиражите. Днес за повечето автори, особено в страната, е изключително трудно да се преборят за място за своите книги, още повече, че и книжарниците имат малко по-особена политика по отношение разпределението на печалби от продажбите. В повечето случаи за писателя остават парите от само една от около 15 продадени книги, а останалите пари отиват именно за издателя и книжарницата. Въпреки това има доказали се с времето автори, чиито четива се издават над десет пъти след изчерпването на тиражите. За читателите само книжарницата като че ли е важна, защото точно от нея книгите се купуват по всяко време.

    Но ролята на издателства е твърде важна и не бива да се игнорира, още повече, че някои от тях са с международен авторитет и се занимават и с книги на различни от българския език. Самите автори пък днес притежават собствени сайтове или поне лични профили в социалните мрежи, които използват като допълнително средство за реклама на своите книги. Много често те отправят оферти към своите фенове да поръчват книгите предварително, тоест преди да се пуснат в книжарниците за продажба. Така е възможно да се сдобием с четивото на промоционална цена, което не е без значение. Издаването на една книга между другото е дълъг и сложен процес, който далеч не се изчерпва само с нейното написване. Най-лесно е вече измисленият текст да се набере на компютър, но после идват следващите детайли като редактиране на текста за грешки, измислянето на дизайн за корицата и още много други. Освен това предпечатната подготовка също е много важна и нерядко вместо да се състои навреме, премиерата на дадена книга се отлага поради именно тези технически въпроси. Разбира се, читателската аудитория бива осведомена за настъпилите промени и така знае кога евентуално ще се сдобие с книгата.

    На събития като ежегодния панаир на книгата, който по традиция се провежда в рамките на една седмица, редица издателства получават възможността да представят издадените от тях книги пред широката публика. Също така цените пак е възможно да са по-ниски от стандартните, тъй като книжните панаири са масови и там нерядко се купува на едро. Не бива и да забравяме, че предлагайки по-евтини цени за продуктите си, издателите се стремят да привлекат колкото се може повече клиенти. Почти винаги на такива събития има книги, които се открояват на фона на останалите като най-четени или с най-голям интерес към тях. Техните заглавия биват съобщавани в онлайн медиите и по телевизията, която задължително прави репортажи за панаира. Но той не е единственото място, от което можем да се сдобием с нови книги на ниски цени. Това може да се случи и ако хванем промоционален период в големите книжарници.

eXTReMe Tracker